Ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Til alle medlemmer

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00 i sognegården.

Punkt på agendaen er vedtagelse af bestyrelsens forslag om ændringer af vores vedtægter. Forslaget ses i bunden af denne nyhed.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sønderholm Varmeværk afholdte den årlige generalforsamling onsdag d. 19. september 2018 - fuldstændig i overensstemmelse med vedtægterne nedenfor.

Punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen: Her fremlagde bestyrelsen forslag til ændringer af vedtægterne, så de er tidssvarende - og i tråd med de vedtægter som vores forening, DFF (Dansk Fjernvarme Forening), anbefaler. 

1.    Valg af dirigent
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
9.    Valg af revisor.
10.  Eventuelt


På dette link (linket åbner powerpoint fra generalforsamlingen) kan du se bestyrelsens forslag til ændringer af nuværende vedtægter - på slide 4 og 5.