Takstblad for varmeåret 2024/2025

 

Gældende for alle forbrugere,
ekskl. erhvervsvirksomheder
 
  ekskl. moms inkl. moms
Variabel afgift Mwh 470,00 587,50
Fast afgift pr. år   1.800,00 2.250,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR op til 100 m2   32,00 40,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR
over 100 m2
  10,00 12,50

   

Gældende for erhversvirksomheder    ekskl. moms  inkl. moms
Variabel afgift MW / h 470,00

587,50

Fast afgift pr. år   9.000,00 11.250,00
Andels indskud ved optagelse som andelshaver     100,00

 

Tilslutningsafgifter     ekskl. moms inkl. moms 
Tilslutningsafgift   18.000,00 22.500,00
Stikledningsafgift kr./m   800,00 1.000,00
Rabat ved selvgravning kr./m   350,00 437,50
Gennembrydning af sokkel   2.000,00 2.500,00

Installationen er færdiggjort med stophænger og montering umiddelbart efter stikkontakten.

Betalingsbetingelser
Den variable og faste afgift opkræves via PBS, i 12 rater og forfalder til betaling den 1. bankdag i måneden.

Efter udgangen af regnskabsåret (1/7-30/6) opgøres varmeforbruget på basis af varmeværkets
varmemåler hos forbrugeren. Varmemåleren aflæses i juni måned ved en fjernaflæsning.

Årsopgørelsen udsendes i juli og forfalder til betaling den 1. bankdag i august sammen med rate 2.

Såfremt betalingen ikke finder sted ved forfald, udsendes der rykkeskrivelse, som medfører et gebyr på
kr. 100.

Gebyr for flytteopgørelse andrager kr. 100,00.

Gebyrer Excl. moms i kr. Inkl. moms i kr.
Rykkerbrev* 100,00  
Lukkebrev* 100,00  
Lukkeforretning*  375,00  
Inkassomeddelelse* 100,00  
Betalingsordning*  100,00  
Genåbning 375,00  468,75
Fogedgebyr* 700,00  
Fogedforretning, Udkørende (1) 330,00 412,50
Flyttegebyr ved selvaflæsning 65,00 81,25
Flyttegebyr ved aflæsningsbesøg  270,00 337,50
Udskrift af regningskopi  35,00 43,75


* Ej pålagt moms

(1) Der er alene tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og låsesmed.