Varmeværket får penge tilbage fra SKAT

Sønderholm Varmeværk har haft en sag kørende med SKAT gennem længere tid. Det resulterer nu i, at SKAT tilbagebetaler ca. en halv million kroner til varmeværket.

For nogle år siden konstaterede varmeværkets revisor, at der var betalt en for stor afgift på gas. Varmeværket skulle derfor have tilbagebetalt et beløb. Det var Skat imidlertid ikke enig i. Varmeværket ankede derfor sagen til Landsskatteretten, som har givet varmeværket medhold. Dette er nu også blevet accepteret af Skat.

Herefter skulle størrelsen på beløbet fastslås. Efter en række vurderinger og beregninger blev beløbet udregnet til 312.041 kroner. Pengene er kort før jul 2020 overført til varmeværket.

Sønderholm Varmeværk skal imidlertid også have renter af beløbet. Renterne beløber sig til knap 200.000 kr., som dog er skattepligtige. Renterne udbetales i nærmeste fremtid.

Pengene fra Skat bruges til ekstraordinære afskrivninger. Dermed opfyldes kravet om, at pengene skal tilbage til forbrugerne, og det giver et økonomisk større råderum i fremtiden.

Der er udarbejdet et nyt budget for 2020/21, bl.a. som dokumentation over for Skat.

En dejlig positiv start på 2021, som bestemt er tiltrængt i disse tider.

Godt nytår til alle.

 

På bestyrelsens vegne